ગુજરાતી જોકસ- પત્નીનુ ફિગર

ગુજરાતી જોકસ- પત્ની નો ફિગર

Last Updated: રવિવાર, 17 ડિસેમ્બર 2017 (12:33 IST)
પત્ની-
પહેલા મારી
ફિગર પેપ્સીની
શીશી જેવી
હતી

પતિ- અરે એ તો આજે પણ છે.

પત્ની- સાચે !!!

પતિ- હા પહેલા
એ 300 મીલી ની શીશી હતી હવે 2 લીટરની છે ..


આ પણ વાંચો :