ગુજરાતી જોક્સ - હલવા-પૂરી

હલવા-પૂરી હોય છે

ભેળ-પૂરી હોય છે

પાણી-પૂરી હોય છે

બસ-- આ

ઉંઘ પૂરી નહી થાય
આ whatsapp ના ચક્કરમાં


આ પણ વાંચો :