ગુજરાતી જોકસ - મકર સંક્રાતિ


પત્ની- સાંભળો મકર સંક્રાતિ આવી રહી છે

કોઈ આઈડિયાનો શું વિતરણ કરું ?

પતિ- તારી બહેનપણીઓને મારું મોબાઈલ નંબર આપી દે....આ પણ વાંચો :