ગુજરાતી જોક્સ- પપ્પૂજીના interview જોકસ

Last Updated: ગુરુવાર, 28 નવેમ્બર 2019 (16:43 IST)

એક વાર Promotion માટે પપ્પૂનીનો Departmental Interview થયું.

બૉસ- ચાલો મને તારી અંગ્રેજી check કરવી છે

ચાલો -વિલોમ (Opoosite) શબ્દ જણાવો

बॉस: Good
पप्पू: Bad.
.

बॉस: Come
पप्पू: Go.
.
बॉस : Ugly
पप्पू: Pichhlli.
.
बॉस - गुस्से में
: Pichhli?
पप्पू: UGLY.
.
बॉस: Shut Up !
पप्पू: Keep talking.
.
बॉस: Now stop all this
पप्पू: Then carry on all that.
.
बॉस: अबे, चुप हो जा...चुप हो जा...चुप हो जा.
.
पप्पू: अबे बोलता जा...बोलता जा...बोलता जा.
.
बॉस: अरे, यार ...
पप्पू: अरे दुश्मन...
.
बॉस: Get Out
पप्पू: Come In.
.
बॉस: My God.
पप्पू: Your devil.
.
बॉस: shhhhhhh..
पप्पू: hurrrrrrrrrrrrrr
.
बॉस: मेरे बाप चुप हो जा..
पप्पू: तेरे बेटे बोलते रहो..
.
बॉस: You are rejected
पप्पू: I am selected.
.
बॉस: प्रभु आपके चरण कहां है
पप्पू: वत्स मेरा सर यहां है
.
बॉस: बाप रे किस पागल से पाला पड़ा है....
पप्पू: मां री किसी बुद्धिमान से पाला नहीं पड़ा..
.
बॉस: साले उठा कर पटक दूंगा
पप्पू: जीजा लिटा कर उठा लूंगा,
.
પછી પપ્પૂને બૉસએ એક થપ્પડ માર્યું
પપ્પૂ એ બે માર્યા
બૉસએ ફરી ચાર માર્યા
પપ્પૂએ બૉસને મારી મારીને બેહોશ કરી દીધુ

ફરી પપ્પૂજીએ મનમાં વિચાર્યું કે
કાલે સાહેબને હોશ આવતા પર પરિનામ પૂછીશ. આમ તો બૉસને મે જવાબ ઠીક જ આપ્યા છે.


આ પણ વાંચો :