પુરૂષ કરતાં મહિલાઓને હોય છે વધારે માથાનો દુખાવો, જાણો 6 મોટા કારણ

Last Updated: બુધવાર, 12 ડિસેમ્બર 2018 (12:14 IST)
પુરૂષો કરતા મહિલાઓ માથાના દુખાવો વધારે અનુભવ કરે છે. તેના પાછળ કારણ તેમની ડબલ જીવન થઈ શકે છે. તે સિવાય કેટલાક હાર્મોનલ કારણો પણ જવાબદાર ઠહરાવી શકાય છે. પણ માથાનો દુખાવો શરીરની કેટલાક સ્ટોરી જણાવે છે. હકીકતમાં ઘણી વાર માથાનો દુખાવાના કારણ માથામાં દુખાવાના કારણે નહી 
હોય્ તેના પાછળ બીજા પણ કારણ થઈ શકે છે. એટલેકે શરીરના બીજા ભાગમાં દુખાવો કે કોઈ રોગ. તેના કારણે પણ માથાના દુખાવો જેવી સમસ્યા થઈ જાય છે. 
ટેંશન 
હકીકતમાં માથાના કોઈ ભાગમાં દુખાવો થઈ રહ્યું છે, તેથી તમારી મન: સ્થિતિની ખબર પડી શકે છે. જો તમારા માથાના બન્ને ભાગમાં દુખાવો થઈ રહ્યુ છે તો સમજી જાઓ કે આ ટેશનનો દુખાવો છે. ટેંશનમાં હમેશા માથાના બન્ને ભાગમાં દુખાવો હોય છે. 


આ પણ વાંચો :