ગુજરાતી જોક્સ - I love you

jokes
Last Updated: શુક્રવાર, 2 ફેબ્રુઆરી 2018 (16:49 IST)
છોકરો- I love u Totally


છોકરી- જા ને કમજાત....
.
.
.
.

જા
ને
તોતલા
તારો બાપ તોતલો

તારી મા તોતલી

તારું આખું
પરિવાર તોતલુઆ પણ વાંચો :