ગુજરાતી જોક્સ- કોણ વધારે સારું છે

Last Modified બુધવાર, 11 જુલાઈ 2018 (17:58 IST)
વાઈફ કે સિસ્ટર

અવાર્ડ મળે એવું જવાબ મળ્યું


વાઈફની સિસ્ટર


આ પણ વાંચો :