ગુજરાતી જોક્સ - કેમ તમે છુટા પડી ગયા લાગો છો

Last Modified ગુરુવાર, 12 જુલાઈ 2018 (14:50 IST)
એક કાકાએ લાલા ને પૂછ્યું : અહીંથી કોઈ વાંદરાના
ટોળા ને જતા જોયું....

લાલો : કેમ તમે છુટા પડી ગયા લાગો છો....!?

...

કાકાએ લાલાને
ધોઈ નાખ્યો


આ પણ વાંચો :