1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર 2020 (08:22 IST)

Gujarati Puzzel-ગુજરાતી કોયડો

એવી કઈ વસ્તુ છે 
 
ભણવા માટે 
અને અને 
લખવા બન્નેમાં કામ આવે છે 
તે પેન-પેંસિલ અને કાગળ નથી 
 
જવાબ આપો... 
 
 
મગજ