શનિવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2024
dharma sangrah

હિન્દુ દેવી-દેવતાઓની આરતી અને ચાલીસાનો સંગ્રહ

કોઈપણ ભગવાન દેવી કે દેવતાની સ્તુતિ કે પ્રશંસા માટે આરતીનુ ગાન, મંત્ર અને ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે છે. આરતી ધૂપ દીપ પ્રગટાવીને કરવામાં આવતુ ભક્તિ ગીત છે. જ્યારે કે મંત્ર અને ચાલીસા પદ અને પદોનો સમુહ છે. પૂજાના અંતમાં આરતી કરવામાં આવે છે. જ્યારે કે પૂજા વચ્ચે મંત્ર અને ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે છે.

સુવિચાર સંગ્રહ

વોટ્સએપ સંદેશ

Vasant Panchami
Vasant Panchami
Vasant Panchami
Vasant Panchami
Valentine's Day
Valentine's Day
Valentine's Day
Valentine's Day
Valentine's Day
Kiss Day