0

ગુજરાતી જોક્સ-જો તમે english વાંચવી આવે છે તો એને જલ્દી વાંચીને બતાઓ-

બુધવાર,જાન્યુઆરી 20, 2021
0
1

ગુજરાતી જોક્સ- સફળતા તો...

બુધવાર,જાન્યુઆરી 20, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- સફળતા તો...
1
2

ગુજરાતી જોક્સ - કામચોર

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 15, 2021
સાહેબ નોકરથી- જરા જો તો બહાર સૂરજ નિકળો કે નહી
2
3
ગુજરાતી જોક્સ- પતિપત્નીના મજેદાર જોક્સ
3
4

ગુજરાતી જોકસ- majedar jokes

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 12, 2021
ગુજરાતી જોકસ- majedar jokes-Funny jokes
4
4
5

ગુજરાતી જોકસ- હંસી આવી જ જાય

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 12, 2021
ગુજરાતી જોકસ- હંસી આવી જ જાય
5
6
પપ્પુ - માલિક, તમે ઓફિસમાં Singles ને કેમ નથી મુકતા ? . . . માલિક - કારણ કે તેમને અપમાન સહેવાની ટેવ હોય છે અને ઘરે જવાની પણ ઉતાવળ હોય છે.
6
7
Jokes- પત્ની- તમે મારાથી કેટ્લો પ્રેમ કરો છો?
7
8
ગુજરાતી જોક્સ - વર્મા જી અઘરા અધિકારી છે! જોક્સ
8
8
9

ગુજરાતી જોક્સ- કઈક પૂછવું હોય તો

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 5, 2021
પપ્પૂ પ્રથમ દિવસ શાળા ગયું ટીચર- આજે તમારો શાળામાં
9
10
ગુજરાતી મકર સંક્રાતિ સ્પેશલ જોક્સ
10
11
ગુજરાતી જોકસ - હૂં તો બાળકની માસી છું .
11
12
ટીચર- ઈટરનેટ જે અશ્લીલતા છે તેને તમે કેવી રીતે જુઓ છો છાત્ર- ફુલ HD માં.
12
13
ગુજરાતી જોક્સ-આટલી સુંદર સુંદર છોકરીઓને
13
14
એકવાર ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરુ થઈ જાઓ તો ત્યાં જઈને
14
15
ગુજરાતી જોક્સ- છોકરો - બીમારી સમજમાં આવી ગઈ
15
16
ગુજરાતી જોક્સ-પોલીયોની દવા પીવડાવવી
16
17

ગુજરાતી જોક્સ-પડોસની ભાભી

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 1, 2021
ગુજરાતી જોક્સ-પડોસની ભાભી
17
18
છોકરી- મારા પેટમાં તારા પ્રેમની નિશાની છે છોકરા- પણ મેં તો તને ક્યારે કિસ પણ નથી કર્યું
18
19
ગુજરાતી જોકસ- પોતે જે મરજી હોય એ ચૂસો
19