બ્લીડિંગ નથી વર્જિનિટીની ઓળખ


આમ તો વર્જિનિટી કોઈ મોટો ઈશ્યુ નથી,પણ પુરૂષોની જૂની ફરિયાદ છે કે પહેલી રાત્રે જે પત્નીને બ્લીડ નથી થતુ. એ સંપૂર્ણ રીતે વાહિયાત વિચાર છે કે બ્લીડ ન થયુ તો તે વર્જિન નથી. એવુ બધાની સાથે થાય તે જરૂરી નથી. તેનો મતલબ એ નથી કે વર્જિન નથી એટલે આવુ થયુ.

કોઈ યુવતી વર્જિન છે કે નહી, તેનો મતલબ તે બે રીતે જાણ થઈ શકે છે. જો તે પ્રેગનેટ થઈ ચુકી હોય કે પછી તે પોતે સ્વીકારી લે. એક સેફ હાઈમન ક્યારેય વર્જીનિટીનો પુરાવો નથી હોઈ શકતી, કારણ કે જાકાલ તો એક નાનકડું ઓપરેશન કરાવીને પણ આર્ટિફિશિયલ હાઈમન લગાવી શકાય છે. ઘણા ડોક્ટરો પાસે આવા કેસ આવી રહ્યા છે. હવે મેડિકલ સાયંસે એટલી પ્રગતિ કરી છે કે એક પ્લાસ્ટિક સર્જન સહેલાઈથી હાઈમનની જેવા ટિશ્યૂઝ બનાવી શકે છે. આ પ્રક્રિયાને હાઈમનોપ્લાસ્ટી કહે છે.

આગળ જાણો શુ છે હકીકત :


આ પણ વાંચો :