આંખોની ભાષા

વેબ દુનિયા|

આંખોની ભાષા સમજો આંખો કહે છે કે અમે મળ્યા છે
કશુ પૂછશો નહી અમને કારણ કે મોઢા વડે કહેતા અમે ડર્યા છે.


આ પણ વાંચો :