ગુજરાતી શાયરી

વેબ દુનિયા|

P.R
એ સમજે ના સમજે મારી લાગણીઓને
મારે તો માનવી પડશે તેની દરેક વાતને
અમે તો ચાલ્યા જઈશુ આ દુનિયામાંથી
ત્યારે રડતા રહેશે મારી તસ્વીર જોઈને


આ પણ વાંચો :