પ્રેમનો રોમાંચ

કલ્યાણી દેશમુખ|

એક બેવફાને કર્યો છતા આજેપણ
દિલના ખૂણામાં ક્યાંય દિલભરની યાદ વસે છે
તે મારા ન થયા તો શુ થયુ
હું તેમને પ્રેમ કર્યો એ અહેસાસ જ મને રોમાંચિત કરી જાય છે


આ પણ વાંચો :