બદનામ

વેબ દુનિયા|

આંખોમાં તારો ચહેરો છે
હોઠો પર તારુ નામ છે
શુ કરીએ યાર,
અમે તો તારા પ્રેમમાં બદનામ છીએ.


આ પણ વાંચો :