ગુરૂદેવ ભજન - ગુરૂ મેરી પૂજા ગુરૂ ગોવિંદ Guru Meri Pooja Guru Govind

Last Updated: શનિવાર, 13 જુલાઈ 2019 (17:46 IST)
ગુરૂ મેરી પૂજા ગુરૂ ગોવિંદ
ગુરૂ મેરા પારબ્રહ્મ, ગુરુ ભગવંત

ગુરૂ મેરા દેવ અલખ અભેવ
સરબ પૂજ્ય, ચરણ ગુરૂ સેવૂ

ગુરૂ બિન અવર નહી મેં થાઓ
અન દિન જપો, ગુર ગુર નાઓ

ગુરૂ મેરા ગ્યાન, ગુરૂ રિદે ઘયાન
ગુરૂ ગોપાલ પુરખ ભગવાન

ગુરૂ કી સરન રહુ કર જોર
ગુરૂ બિન મૈ નાહી હોર

ગુરૂ બોહિત તારે ભવ પાર
ગુરૂ સેવા તે યમ છુટકાર

અંધકાર મેં ગુરૂ મંત્ર ઉજારા
ગુરૂ કૈ સંગ સગલ નિસ્તારા

ગુરૂ પૂરા પાઈયે વડભાગી
ગુરૂ કી સેવા દુખ ના લાગી

ગુરૂ કા સબદ ના મેટે કોઈ
ગુરૂ નાનક નાનક હર સોયેઆ પણ વાંચો :