જીંસ ને ધોતા પહેલા ધ્યાન રાખો આ વાતો

જો એક્સપર્ટની માનીએ તો જીંસને ધોવું નહી જોઈએ. આ સાંભળી ઘણા લોકો હેરાન તો થશે પણ આ સચ્ચાઈ છે જીંસને ધોવાથી એમની ક્વાલિટી ખરાબ થઈ જાય છે. આથી આજે અમે તમને જણાવીશ કે જીંસને સાફ કરવાનું સહી તરીકો શું છે. 
જો તમારી જીંસમાં દાગ લાગી જાય તો તમે એને ટૂથબ્રશથી સાફ કરો. વાસ્તવિકતામાં એક સારી જીંસને વાશિંગ મશીનમાં ધોવાની કદાચ જરૂર નહી હોય. એવું ખોબ જ ઓછું હોવા જોઈએ.


આ પણ વાંચો :