દૂર હટો ઐ દુનિયાવાલો હિન્દુસ્તાન હમારા હૈ...

15 august
Last Updated: ગુરુવાર, 14 ઑગસ્ટ 2014 (16:29 IST)


આજ હિમાલય કી ચોટી સે ફિર હમ ને લલકરા હૈ
દૂર હટો ઐ દુનિયા વાલોં હિન્દુસ્તાન હમારા હૈ
જહાઁ હમારા તાજ-મહલ હૈ ઔર કુતબ-મીનારા હૈ
જહાઁ હમારે મન્દિર મસ્જિદ સિખોં કા ગુરુદ્વારા હૈ
ઇસ ધરતી પર કદમ બઢાના અત્યાચાર તુમ્હારા હૈ

શુરૂ હુઆ હૈ જંગ તુમ્હારા જાગ ઉઠો હિન્દુસ્તાની
તુમ ન કિસી કે આગે ઝુકના જર્મન હો યા જાપાની
આજ સભી કે લિયે હમારા યહી કોમી નારા હૈ


આ પણ વાંચો :