24 તીર્થકરોનાં નામ

W.DW.D


(1) શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન

(2) શ્રી અજિતનાથ ભગવાન

(3 ) શ્રી સંભવનાથ ભગવાન

(4) શ્રી અભિનંદનસ્વામી ભગવાન

(5) શ્રી સુમતિનાથ ભગવાન

(6) શ્રી પદમપ્રભુસ્વામી ભગવાન

(7) શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાન

(8)શ્રી ચંદ્રપ્રભુસ્વામી ભગવાન

(9) શ્રી સુવિધિનાથ ભગવાન

(10)શ્રી શીતલનાથ ભગવાન

(11)શ્રી શ્રેયાંસનાથ ભગવાન

(12)શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામી ભગવાન

(13)શ્રી વિમલનાથ ભગવાન

(14) શ્રી અનંતનાથ ભગવાન

(15)શ્રી ધર્મનાથ ભગવાન

(16)શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન

(17)શ્રી કુંથુનાથ ભગવાન

(18)શ્રી અરનાથ ભગવાન

(19)શ્રી મલ્લિનાથ ભગવાન

(20)શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામી ભગવાન

(21)શ્રી નમિનાથ ભગવાન

(22)શ્રી નેમિનાથ ભગવાન

(23)શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન

વેબ દુનિયા|
(24)શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાન

સંબંધિત સમાચાર


આ પણ વાંચો :