કરવું છે જો વર્ષ 2019માં લગ્ન તો પહેલા જાણી લો આ વર્ષના સૌથી ઉત્તમ લગ્ન મૂહૂર્ત

Last Updated: સોમવાર, 17 ડિસેમ્બર 2018 (14:29 IST)
વર્ષ 2019માં લગ્ન પ્લાન કરી રહ્યા છો તો અમે તમારી માટે લાવ્યા છે જાન્યુઆરી 2019થી લઈને ડિસેમ્બર સુધીના સૌથી શ્રેષ્ઠ લગ્ન મૂહૂર્ત ... 
1. જાન્યુઆરી
-તારીખ: 17,18,22,23,25,29
2. ફેબ્રુઆરી
-તારીખ: 9,10,21
3. માર્ચ
તારીખ: 7,8,9,12,
4. એપ્રિલ
-તારીખ: 16,17,18,19,20,22
મે 5.
-તારીખ: 6,7,12,13,17,18,19,28,29,30
6. જૂન
-તારીખ: 8,9,10,11,12,16,24,25
7. જુલાઇ
-તારીખ: 7,8,10,11
ઑગસ્ટ 8.
- તારીખ
9. સપ્ટેમ્બર
- તારીખ
10. ઑક્ટોબર
- તારીખ
11. નવેમ્બર
-તારીખ: 19,20,21,22,23,28,30
12. ડિસેમ્બર
-તારીખ: 11


આ પણ વાંચો :