રવિવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2023
  1. જ્યોતિષશાસ્ત્ર
  2. જ્યોતિષવિજ્ઞાન
  3. જ્યોતિષ 2019
Written By
Last Updated: સોમવાર, 30 ડિસેમ્બર 2019 (17:12 IST)

Solar Eclipse 2019- વર્ષ 2019નો આખરે સૂર્ય ગ્રહણ 26 ડિસેમ્નબરને, જાણો સૂતકનો સમય, વાંચો ખાસ જાણકારી

વર્ષ 2019નો આખરે સૂર્ય ગ્રહણ 26 ડિસેમ્બરને પડી રહ્યું છે. 26 ડિસેમ્બરને પડનાર સૂર્ય ગ્રહણ વૈજ્ઞાનિક દ્ર્ષ્ટિથી કે વળયાકાર સૂર્ય ગ્રહણ થશે. અહીં વળયાકારનો અર્થ આ છે કે આ ગ્રહણના સમયે સૂર્ય આગ ભરેલી અંગીઠીની રીતે નજર આવશે. 
 
આ સૂર્યગ્રહણની ખાસ વાત આ છે કે તેને ભારતમાં પણ જોવાશે. સૂર્યગ્રહણની ઘટના અમાવસ્યાના દિવસે જ ઘટે છે. ગ્રહણને લઈને દેશ-દુનિયામાં શું માન્યતાઓ. ભોજન રાંધવુ, સૂવૂ અને યૌન સંબંધથી બચે છે લોકો. 
 
સૂર્ય ગ્રહણ 26 ડિસેમ્બરને સવારે 8 વાગીને 17 મિનિટથી શરૂ થશે અને 10 વાગીને 57 મિનિટ પર પૂરો થશે. એટલે સૂર્ય ગ્રહણની કુળ સમય 2 કલાક 40 મિનિટ 6 સેકંડ હશે. તેમજ ગ્રહણનો સૂતક કાળ 25 ડિસેમ્બર 2019ને સાંજે 5 વાગીને 31 મિનિટથી શરૂ થશે. તેમજ સવારે 10 વાગીને 57 મિનિટ પર પૂરૂ થશે. 
 
ભૌતિક વિજ્ઞાનની દ્ર્ષ્ટિથી જ્યારે સૂર્ય અને ધરતીની વચ્ચે ચંદ્રમા આવી જાય છે તો ચંદ્રમાના પાછળ સૂર્યની પડછાયુ કેટલાક  સમય માટે ઢાકી જાય છે. તે ઘટનાને સૂર્ય ગ્રહણ કહેવાય છે. ધરતી સૂર્યની પરિક્રમા કરે છે અને ચાંદ ધરતીની. ક્યારે-ક્યારે સૂર્ય અને ધરતીના વચ્ચે આવી જાય છે. પછી તે સૂર્યની કેટલીક કે બધી રોશનીને રોકી લે છે. જેનાથી ધરતી પર પડછાયુ ફેલી જાય છે. આ ઘટનાને સૂર્યગ્રહણ કહેવાય છે. આ ઘટના હમેશા અમાવસ્યાને જ હોય છે.