નવી ફિલ્મ : 'ગુંડે' ની સ્ટોરી અને trailer

P.R


વેબ દુનિયા|
વિક્રમ પાસે તેજ દિમાગ છે અને બંનેમાં તે મોટો છે. ગેરકાયદેસર ધંધાની ઝીણવટો તે ખૂબ સારી રીત જાણે છે. જેને તે પ્રેમ કરે છે તેને માટે તે કંઈપણ કરવા તૈયાર રહે છે.


આ પણ વાંચો :