નવી ફિલ્મ : 'ગુંડે' ની સ્ટોરી અને trailer

P.R


વેબ દુનિયા|
વિક્રમ અને બાલાને જ્યારે લાગે છે કે તેમનો સારો સમય આવી ગયો છે, ત્યારે તે કોઈને કોઈ એવી ઘટના બનતી જાય છે તેઓ પરત પાછળ ધકેલાઈ જાય છે. પણ તેમનુ એકસાથે રહેવુ એ જ તેમની સૌથી મોટી તાક છે. તેઓ જ્યારે સાથે હોય છે ત્યારે તેમને રોકવા મુશ્કેલ હોય છે.


આ પણ વાંચો :