નવી ફિલ્મ : 'ગુંડે' ની સ્ટોરી અને trailer

P.R


વેબ દુનિયા|
નંદિતાના આવવાથી વિક્રમની સુની જીંદગીમાં વસંત આવી જાય છે. તે ખુશ દેખાય છે. પણ તેને આવનાર તોફાનનો એહસાસ નથી.


આ પણ વાંચો :