તેથી શારીરિક સંબંધ બનાવવાથી ડરે છે મહિલાઓ

sleep
Last Updated: સોમવાર, 4 માર્ચ 2019 (12:39 IST)
વધારેપણુ મહિલાઓમાં પ્રત્યે ખા સ રૂચિ જોવાય છે. પછી કઈક મહિલાઓને સેક્સના નામથી જ ડર લાગે છે. બેડ પર આ રીતે ડર ન માત્ર તમારી સેક્સમાં રૂચિ ઓછી કરે છે પણ તેનાથી તમારી સેક્સ ક્ષમતા પણ ઘટે છે. પણ શું તમે ક્યારે વિચાર્યું છે કે મહિલાઓ સેક્સના નામથી શા માટે ગભરાવે છે. 
- મહિલાઓ સૌથી વધારે સેક્સથી આ માટે ભાગે છે કારણકે તેને પેનિસનો મોટો સાઈજ બહુ ડરાવે છે. મહિલાઓ વિચારે છે કે ઈંટરકોર્સના સમયે થનાર દુખાવોનો કારણ પેનિસનો મોટો સાઈજ છે. 
 
- મહિલાઓ માટે વર્જિંનિટી બહુ મોટો મુદ્દો છે. એ માત્ર તેમના સાથી સાથે જ તેને ગુમાવું પસંદ કરે છે. આ જ કારણે મહિલાઓ સેક્સથી વધારે ઓરલ સેક્સને પ્રમુખતા આપે છે. 
 
-મહિલાઓ સેક્સથી આ માટે પણ ડરે છે કારણકે તેમને અઈચ્છનીય ગર્ભનો રહે છે. પ્રેગ્નેંસીના ડર આશરરે દર મહિલાને રહે છે . 
 
- પસંદ કરનાર પુરૂષ સાથે મહિલા સેક્સ કરવાથી બચે છે. 
 
- ડોગી સ્ટાઈમ સેક્સ પોજીશનમાં મહિલાઓને ફાર્ટ આવવું સામાન્ય વાત છે 


આ પણ વાંચો :