'નચ બલિયે' ના સેટ પર સિદ્ધાર્થ અને પરિણિતી (જુઓ ફોટા)

P.R


વેબ દુનિયા|
નચ બલિયાના ત્રણે જજની સાથે 'હંસી તો ફંસી'ની લીડ પેયર સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને પરિણિતી ચોપડા.


આ પણ વાંચો :