બિગ બોસ 6 : વાસ્તુ અને ફેંગશુઈ મુજબ બનેલ બિગ બોસનું ઘર (જુઓ ફોટા)

વેબ દુનિયા|
P.R
બિગ બોસની છઠ્ઠી સીઝન (બોગ બોસ સીઝન 6 - સૌથી જુદી છે') સાત ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલ છે. આ સીઝનના બિગ બોસ હાઉસને વિશાળ બનાવવામાં આવ્યુ છે. આ અત્યાર સુધીનુ સૌથી મોટુ હાઉસ છે. જે 15000 વર્ગફીટ પર ફેલાયેલ છે. શાનદાર ડિઝાઈનવાળુ આ હાઉસ વાસ્તુના હિસાબથી બનાવવામાં આવ્યુ છે. ફેંગશુઈના ઘટકોને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ છે.

P.R

P.R


આ પણ વાંચો :