ટીવી ગાઇટ - 30મી એપ્રિલ

વેબ દુનિયા|
30મી એપ્રિલના રોજ ટીવી ઉપર પ્રસારિત થનાર કાર્યક્રમો આ મુજબ છે.
દૂરદર્શન (મુખ્ય ચેનલ)
સવારે 8.00 આજ સવેરે,10.00 ઈટીવી પ્રસારણ,10.30 કભી સાસ કભા બહૂ,11.00 જો કહૂઁગા સચ કહૂઁગા,બપોરે12.00 પિયા કા આઁગન,12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની,1.00 કિસી કી નજર ના લગે,1.30 સાત વચન સાત ફેરે,2.00 ઐ દિલે નાદાઁ,2.30 કશમકશ જિંદગી કી,3.00 નર્ગિસ,3.30 પ્રોગ્રામ ઑન એડલ્ટ એજુકેશન,4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ,રાત્રે્રે 8.00 દ ન્યૂજ,8.15 સમાચાર,8.30 પાર્ટી પોલિટિકલ ટેલીકાસ્ટ,9.30 ક્રેજી કિયા રે,10.30 કથા સરીતા,11.00 રંગોલી.,
ઝી સિનેમા
સવારે 8.30 ફિલ્મ- ગુંડારાજ,બપોરે12.00 ફિલ્મ- માઁ દુર્ગા દિવ્ય હાથી ,સાંજે 4.00 ફિલ્મ- મૈદાન-એ-જંગ,રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- ગંગા જમુના સરસ્વતી.

સ્ટાર ગોલ્ડ
11.00 ફિલ્મ- પાપ કો જલાકર રાખ કર દૂઁગા,બપોરે2.50 ફિલ્મ- મહબૂબા,રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- દાગ- દ ફાયર.,

સ્ટાર પ્લસસવારે 9.00 ચેહરા,9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ,10.00 સબકી લાડલી બેબો,બપોરે12.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ,12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ,1.30 હમારી દેવરાની,2.00 શકુંતલા,2.30 સ્ટાર વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ,3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ ,3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ,4.00 સબકી લાડલી બેબો,4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ,સાંજે 5.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે ,5.30 સપના કા બાબુલ કા- બિદાઈ,6.00 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ,6.30 હમારી દેવરાની,7.00 સબકી લાડલી બેબો,7.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ,રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે,8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ,9.00 સપના કા બાબુલ કા- બિદાઈ,9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ,10.00 સબકી લાડલી બેબો.,
સ્ટાર વન
સવારે 10.00 શકુંતલા,10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન,11.00 દિલ મિલ ગએ ,11.30 મિલે જબ હમ તુમ,બપોરે12.00 શ્...શ્... શ્... ફિર કોઈ હૈ,1.00 દિલ મિલ ગએ,1.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ,3.00 ફિલ્મ,સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ,7.00 વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ ,7.30 મિલે જબ હમ તુમ ,રાત્રે 8.00 નયા ઑફિસ ઑફિસ,8.30 દિલ મિલ ગએ,9.00 મિલે જબ હમ તુમ,9.30 શકુંતલા,10.00 શન્નાો કી શાદી.
સ્ટાર ઉત્સવ
સવારે 11.00 જય માઁ દુર્ગા,બપોરે12.00 સાઁઈંબાબા,1.00 ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી,1.30 કહાની ઘર-ઘર કી,2.00 બા, બહૂ ઔર બેબી ,2.30 શાકાલાકા બૂમબૂમ ,3.00 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન,3.30 શરારત ,4.00 કૃષ્ણા અર્જુન,4.30 કથા સપૂર્ણ રામાયણ,સાંજે 5.00 જય માઁ દુર્ગા,6.00 સાઈંબાબા,7.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ,રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી મીઠી ,9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભાઈ વાહ,9.30 કહીં તો હોગા,10.00 કુમકુમ પ્યારા-સા બંધન.


આ પણ વાંચો :