ટીવી ગાઈડ (1 જુલાઈ 2009)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 9.30 કશ્મીરનામા, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 યે તો હોના હી થા, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય, 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી તેરી યહી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 2.00 એ દિલ એ નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નરગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાંજે 4.00 યોગ વિજ્ઞાન, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ , 8.15 સમાચાર , 8.30 ક્યોંકિ જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 કભી સાસ કભી બહૂ, 10.00 છૂલો આસમાન., 11.00 બાયસ્કોપ- સત્તે પે સત્તા.
સ્ટાર ગોલ્
બપોરે 12.15 ફિલ્મ- દિલવાલે , સાંજે 4.20 ફિલ્મ- ઇલાકા, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- શૂટઆઉટ એટ લોખંડવાલા.

સ્ટાર વસવારે 9.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 9.30 હઁસ બલિએ , 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન , 11.00 દિલ મિલ ગએ , 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 2.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , 3.00 ફિલ્મ, 7.00 મમ્મી કે સુપર સ્ટાર, 7.30 મિલે જબ હમ તુમ, રાત્રે 8.00 શકુંતલા , 8.30 દિલ મિલ ગએ , 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 10.00 આપકી કચહરી.
સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 11.30 મિતવા, બપોરે 12.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ , 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 1.30 હમારી દેવરાની , 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 મમ્મી કે સુપર સ્ટાર, 3.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, સાંજે 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 7.30 મિતવા, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ , 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ , 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 10.00 શક્તિમાન, 10.30 કડવી ખટ્ટી મીઠી, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે 12.00 મહાભારત, 1.00 કરમ અપના-અપના, 1.30 કસ્તૂરી , 2.00 શાકાલાકા બૂમ બૂમ , 3.30 હાતિમ, સાંજે 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ, 5.00 શ્રીકૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા, રાત્રે 8.00 દિલ મિલ ગએ , 8.30 બા, બહૂ ઔર બેબી , 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા.
* આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે. સમય રહેતા કાર્યક્રમોંમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :