ટીવી ગાઈડ

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ), સવારે10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 કલ્પના, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય, બપોરે12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નરગિસ, 3.30 સંસ્કાર, 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 ક્યોંકિ... જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 યે તો હોના હી થા, 9.30 પનાહ, 10.00 ચંદ્રમુખી, 11 બાયસ્કોપ- સત્તે પે સત્તા.,

ફિલ્મી, સવારે7.00 ફિલ્મ- ખોસલા કા ઘોસલા, 11.00 ફિલ્મ- પ્રતિઘાત, બપોરે3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા, 3.30 ફિલ્મ- ગાયબ, સાંજે 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- બેવફા.,
સ્ટાર ગોલ્ડ , સવારે9.00 ફિલ્મ- લવ મૈરિજ, બપોરે12.20 ફિલ્મ- ર-ઘર કી કહાની, 4.10 ફિલ્મ- આઁસૂ બને અંગારે, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- વિજયપથ, 11.40 ફિલ્મ- અગર.
સ્ટાર પ્લસ, સવારે10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 11.30 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે , બપોરે1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ , 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 4.00 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, સાંજે 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 5.30 ચેહરા, 6.00 સબકી લાડલી બેબો, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 7.30 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો. ,
સ્ટાર વન, સવારે9.30 હઁસ બલિએ, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 દિલ મિલ ગએ, 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે12.00 શકુંતલા, 1.00 હૈલો કૌન પહચાન કૌન, 1.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 2.00 દિલ મિલ ગએ, 2.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 3.00 ફિલ્મ, સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ , 7.30 મિલે જબ હમ તુમ , રાત્રે 8.00 શકુંતલા, 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 10.00 ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ.,
સ્ટાર ઉત્સવ, સવારે10.00 શક્તિમાન, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે12.00 મહાભારત, 1.00 કરમ અપના-અપના , 2.00 કસ્તૂરી, 2.30 જંતર મંતર કિડ્સ સ્ટૉલ, 3.30 હાતિમ, સાંજે 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ , 5.00 શ્રીકૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા, રાત્રે 8.00 દિલ મિલ ગએ, 8.30 ા, બહૂ ઔર બેબી, 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા.
આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે . સમય કાર્યક્રમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો :