ટીવી ગાઈડ (11 જૂન 2009)

વેબ દુનિયા|

ટીવી ગાઈડ (11 જૂન 2009)
દૂરદર્શન (મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 8.00 આજ સવારે , 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 કભી સાસ કભી બહૂ, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય, બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, 9.00 આશિક બીવી કા, 9.30 ક્રેજી કિયા રે, 11.00 રંગોલી.
મૈક્
સવારે 8.30 ફિલ્મ- કિસ્મત, બપોરે 12.00 ફિલ્મ- કિશન કન્હૈયા, સાંજે 4.00 ફિલ્મ- મદહોશી, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- પાર્ટનર.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 7.30 ફિલ્મ- ઉમર 55 કી દિલ બચપન કા, 11.15 ફિલ્મ- દિલ તેરા આશિક, બપોરે 3.05 ફિલ્મ- વિષ્ણુ દેવા, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- વાહ તેરા ક્યા કહના.
ફિલ્મ
સવારે 7.00 ફિલ્મ- હનુમાન, 11.00 ફિલ્મ- ફુટપાથ, બપોરે 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, 3.30 ફિલ્મી- પાગલપન, 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- કિંગ ઑર્થર.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 7.15 ફિલ્મ- ક્યા યહી પ્યા હૈ, 10.50 ફિલ્મ- જબ પ્યાર કિસી સે હોતા હૈ, બપોરે 3.00 ફિલ્મ- સબસે બડા ખિલાડી, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- રાજા બાબૂ.
સ્ટાર મૂવ
સવારે 11.10 વીઆઈપી એક્સેસ, 11.40 હેમલેટ, બપોરે 1.50 નૉકાબાઉટ, 3.45 સ્ટેન લીસ લાઇટસ્પીડ, સાંજે 5.35 ડેપ્થ ચાર્જ, 7.20 મિમિક, રાત્રે 9.00 સિક્સ ડેજ સેવન નાઇટ્સ.
સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, બપોરે 12.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ, 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 સ્ટાર વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ , 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 4.00 મિતવા, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, સાયં 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 5.30 શૌર્ય ઔર સુહાની, 6.00 સબકી લાડલી બેબો, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 7.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના કા બાબુલ કા- બિદાર્ઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર વ
સવારે 10.00 શકુંતલા, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 દિલ મિલ ગએ , 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 12.00 શ્...્... ્... ફિર કોઈ હૈ, 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 3.00 ફિલ્મ- દ ફિલ્મ, સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ , 7.30 મિલે જબ હમ તુમ , રાત્રે 8.00 નયા ઑફિસ ઑફિસ, 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 શકુંતલા, 10.00 આપકી કચહરી, 10.30 દિલ મિલ ગએ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે 12.00 મહાભારત, 1.00 ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી, 1.30 કહાની ઘર-ઘર કી, 2.00 ા, બહૂ ઔર બેબી , 2.30 શક્તિમાન, 3.30 હાતિમ, 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ, સાયં 5.00 શ્રીકૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી મીઠી , 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભાઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા, 10.00 કુમકુમ પ્યારા-સા બંધન.
રીય
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા, 11.30 નમક હરામ, 12.00 હિન્દી હૈં હમ, બપોરે 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા , 2.00 ફિલ્મ, સાંજે 4.30 નમક હરામ, 5.00 સરકાર કી દુનિયા, 6.00 સિતારોં કો છૂના હૈ, 6.30 હિન્દી હૈં હમ, 7.30 સરકાર કી દુનિયા, રાત્રે 8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ, 9.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 10.00 સરકાર કી દુનિયા.
* આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત હૈં. સમય પર કાર્યક્રમોંમાં ફેરબદલ થઈ શકે હૈ. -


આ પણ વાંચો :