ટીવી ગાઈડ (18 જૂન)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 8.00 આજ સવેરે, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 કભી સાસ કભી બહૂ, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય, બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, 9.00 ફોર્થ અમ્પાયર, 10.00 આઈસીસી 20 વિશ્વ કપ 2009
મૈક્
સવારે 8.30 ફિલ્મ- હમ તુમ પે મરતે હૈં, બપોરે 12.00 ફિલ્મ- દલાલ, સાંજે 4.00 ફિલ્મ- બાજી, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- યે કૈસા કર્જ.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 7.30 ફિલ્મ- રૉકી, 10.25 ફિલ્મ- દિલવાલે, બપોરે 2.25 ફિલ્મ- દ હીરો, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- મૈં હૂઁ ના.
ફિલ્મ
સવારે 7.00 ફિલ્મ- ગૈંગ, 11.00 ફિલ્મ- ત્રિશક્તિ, બપોરે 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, 3.30 ફિલ્મી- જો બોલે સો નિહાલ, 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- દ પૈસીફીયર.
સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત, બપોરે 12.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ, 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 સ્ટાર વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ, 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 4.00 મિતવા, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, સાયં 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 5.30 શૌર્ય ઔર સુહાની, 6.00 સબકી લાડલી બેબો, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 7.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના કા બાબુલ કા- બિદાર્ઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર વ
સવારે 10.00 શકુંતલા, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 દિલ મિલ ગએ, 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 12.00 શ્...્... ્... ફિર કોઈ હૈ, 3.00 ફિલ્મ, સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 7.30 મિલે જબ હમ તુમ, રાત્રે 8.00 નયા ઑફિસ ઑફિસ, 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 શકુંતલા, 10.00 આપકી કચહરી, 10.30 દિલ મિલ ગએ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે 12.00 મહાભારત, 1.00 ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી, 1.30 કહાની ઘર-ઘર કી, 2.00 ા, બહૂ ઔર બેબી, 2.30 શક્તિમાન, 3.30 હાતિમ, 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ, સાયં 5.00 શ્રીકૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી મીઠી, 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભાઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા, 10.00 કુમકુમ પ્યારા-સા બંધન.
રીય
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા, 11.30 નમક હરામ, બપોરે 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા, સાંજે 4.30 હિન્દી હૈં હમ, 5.00 સરકાર કી દુનિયા, રાત્રે 8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ, 9.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 10.00 સરકાર કી દુનિયા.
આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે સમય રહેતા કાર્યક્રમોંમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે.આ પણ વાંચો :