ટીવી ગાઈડ (19 જૂન)

નઇ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે8.00 આજ સવેરે, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 આશિક બીવી કા, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય, બપોરે12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી...તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાયં 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, 9.00 ફોર્થ અંપાયર, 10.00 ી-20 વિશ્વ કપ.,
મૈક્સ,
સવારે8.30 ફિલ્મ- જિંદગી એક જુઆ, બપોરે12.00 ફિલ્મ- ટૈંગો ચાર્લી, સાંજે 4.00 ફિલ્મ- હિફાજત, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- માલામાલ વિકલી., ફિલ્મી, સવારે7.00 ફિલ્મ- જય ગણેશ દેવા, 11.00 ફિલ્મ- હે રામ, બપોરે3.00 મેરી ભૈસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, 3.30 ફિલ્મ- હમ તુમ્હારે હૈં સનમ, સાંજે 7.30 મેરી ભૈસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- કૉર્પોરેટ.,
સ્ટાર ગોલ્ડ,

સવારે8.45 ફિલ્મ- તક્ષક, બપોરે12.50 ફિલ્મ- લૈજેંડ ઑફ રામા, 3.55 ફિલ્મ- અંત, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- મેરી તાકત , 11.40 ફિલ્મ- ખૌફ. ,
સ્ટાર પ્લ
સવારે8.30 ફિલ્મ, 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 11.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, બપોરે1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 સ્ટાર વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 3.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, સાયં 4.00 સબકી લાડલી બેબો, 5.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 5.30 શૌર્ય ઔર સુહાની, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ , 9.00 સપના બાબુલ કા...બિદાઈ , 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.,
સ્ટાર વન,

સવારે10.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 બેસ્ટ ઑફ લાફ્ટર , બપોરે12.00 દિલ મિલ ગએ, 2.00 મિલે જબ હમ તુમ, 3.00 ફિલ્મ, સાંજે 6.30 કૉમેડી એક્સપ્રેસ, 7.00 વાઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, રાત્રે 8.00 શકુંતલા , 9.00 મિલે જબ હમ તુમ , 10.00 શ્..્..્.. ફિર કોઈ હૈ.,
સ્ટાર ઉત્સવ,

સવારે10.00 વિક્રમ બેતાલ, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે12.00 મહાભારત, 1.00 ફિલ્મ, સાયં 5.00 જય ગંગા મૈયા, 6.00 મહાભારત, 7.00 ખિચડી, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ.,

રીયલ,
સવારે 8.00 વિક્કી કી ટૈક્સી, 10.00 સરકાર કી દુનિયા, બપોરે12.00 નિંજા પાંડવ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા, રાત્રે 8.00 નિંજા પાંડવ, 9.00 વિક્કી કી ટૈક્સી, 10.00 સરકાર કી દુનિયા.
આ બધા કાર્યક્રમ અધિક્ત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે. સમય રહેતા કાર્યક્રમોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.આ પણ વાંચો :