ટીવી ગાઈડ( 25 જૂન)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 8.00 આજ સવેરે 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ 10.30 કભી સાસ કભી બહૂ 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય બપોરે12.00 પિયા કા આઁગન 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની 1.00 કિસી કી નજર ના લગે 1.30 સાત વચન સાત ફેરે 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ 2.30 કશમકશ જિંદગી કી 3.00 નર્ગિસ 3.30 સંસ્કાર 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ 8.15 સમાચાર 8.30 રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ 9.00 આશિક બીવી કા 9.30 ક્રેજી કિયા રે 10.30 કથા સરિતા.

ફિલ્મ
સવારે 7.00 ફિલ્મ- સરકાર 11.00 ફિલ્મ- લવ કે ચક્કર મેં બપોરે3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા? 3.30 ફિલ્મી- તૂ ચોર મૈં સિપાહી 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા? રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- આર્મેગેડાન.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 7.45 ફિલ્મ- ચમેલી કી શાદી 11.15 ફિલ્મ- હોગી પ્યાર કી જીત બપોરે3.00 ફિલ્મ- જોડી નં. 1 રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- મૈંને પ્યાર ક્યોં કિયા 11.35 ફિલ્મ- છોટે સરકાર.
સ્ટાર વ
સવારે 10.00 શકુંતલા 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન 11.00 દિલ મિલ ગએ 11.30 મિલે જબ હમ તુમ બપોરે12.00 ્...્... ્... ફિર કોઈ હૈ 1.00 દિલ મિલ ગએ 1.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ 3.00 ફિલ્મ- વાસ્તુશાસ્ત્ર સાંજે6.30 દિલ મિલ ગએ 7.00 વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ 7.30 મિલે જબ હમ તુમ રાત્રે 8.00 નયા ઑફિસ ઑફિસ 8.30 દિલ મિલ ગએ 9.00 મિલે જબ હમ તુમ 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી 10.00 આપકી કચહરી 10.30 દિલ મિલ ગએ.
સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 સ્ટાર વિવાહ 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે બપોરે12.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 1.30 હમારી દેવરાની 2.00 સ્ટાર વિવાહ 2.30 સ્ટાર વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 4.00 મિતવા 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ સાયં 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ 5.30 શૌર્ય ઔર સુહાની 6.00 સબકી લાડલી બેબો 6.30 હમારી દેવરાની 7.00 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 7.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ 9.00 સપના કા બાબુલ કા- બિદાઈ 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ બપોરે12.00 મહાભારત 1.00 કરમ અપના-અપના 1.30 કસ્તૂરી 3.30 હાતિમ 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ સાયં 5.00 શ્રીકૃષ્ણા 6.00 મહાભારત 7.00 જય ગંગા મૈયા રાત્રે 8.00 દિલ મિલ ગએ 8.30 બા, બહૂ ઔર બેબી 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભાઈ વાહ 9.30 કહીં તો હોગા 10.00 હમ સાથ-સાથ હૈં.
રીય
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા 11.30 નમક હરામ 12.00 હિન્દી હૈં હમ બપોરે12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ 1.00 સરકાર કી દુનિયા સાંજે4.30 હિન્દી હૈં હમ 5.00 સરકાર કી દુનિયા 6.00 સિતારોં કો છૂના હૈ રાત્રે 8.30 નમક હરામ 9.00 હિન્દી હૈં હમ 9.30 સિતારોં કો છૂના હૈ 10.00 સરકાર કી દુનિયા
આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે, જેમા ફેરફાર થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :