ટીવી ગાઈડ(27 મે)

વેબ દુનિયા|

દૂરદર્શન (મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 8.00 આજ સવેરે, 9.00 કશ્મીરનામા, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 યે તો હોના હી થા, 11.00 જો કહૂઁગા સચ કહૂઁગા, બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી તેરી યહી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 2.00 એ દિલ એ નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નરગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાયં 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ , 8.15 સમાચાર , 8.30 ક્યોંકિ જીના ઇસી , કા નામ હૈ, 9.00 કભી સાસ કભી બહૂ થી, 9.30 એયર હોસ્ટેસ, 11.00 બાઇસ્કોપ- સાવન કી ઘટા.

મૈક્
સવારે 8.30 ફિલ્મ- હદ કર આપને, બપોરે 12.00 ફિલ્મ- દીવાને હુએ પાગલ, સાંજે 4.00 ફિલ્મ- ન, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- પાર્ટનર.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 8.00 ફિલ્મ- ફર્જ કી જંગ , 11.20 ફિલ્મ- ક્યા યહી પ્યાર હૈ, બપોરે 3.00 ફિલ્મ- ગૈમ્બલર, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- ખુલ્લમ ખુલ્લા પ્યાર કરે.
સ્ટાર મૂવ
સવારે 10.45 ડાઉન ટૂ યૂ, બપોરે 12.35 હાઉસ ઑફ ફ્યૂરી, 2.40 ન્યૂ પોલિસ સ્ટોરી, સાંજે 5.05 રાઇસ, 6.55 દ ટચ, રાત્રે 9.00 દ એમિટીવિલે હૉરર્ર.
સ્ટાર વ
સવારે 9.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 9.30 મિલે જબ હમ તુમ , 10.00 શકુંતલા , 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન , 11.00 દિલ મિલ ગએ , 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 2.00 મિલે જબ હમ તુમ, 2.30 શકુંતલા , 3.00 ફિલ્મ- પ્યાર તૂને ક્યૂઁ કિયા, સાયં 5.30 લૉફ્ટર નાઇટ્સ, 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર, 7.30 મિલે જબ હમ તુમ, રાત્રે 8.00 શકુંતલા , 8.30 દિલ મિલ ગએ , 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 શકુંતલા , 10.00 આપ કી કચહરી.

સવારે 10.00 સબકી લાડલી બેબો, 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 11.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, બપોરે 12.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ , 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 1.30 હમારી દેવરાની , 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 અમૂલ વાઇસ ઑફ ઇંડિયા-મમ્મી કે સુપર સ્ટાર, 3.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, સાયં 7.00 સબકી લાડલી બેબો, 7.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ , 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ , 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 10.00 ડિજ્ની ટાઇમ, 10.30 કડવી ખટ્ટી મીઠી, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે 12.00 મહાભારત, 1.00 ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી, 1.30 કહાની ઘર-ઘર કી , 2.00 બા, બહૂ ઔર બેબી , 2.30 શક્તિમાન, 3.30 હાતિમ, સાયં 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ, 5.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, 6.00 સાઁઈંબાબા, 7.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , 7.30 ઇંસ્ટેંટ ખિચડી, રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી-મીઠી , 8.30 બા, બહૂ ઔર બેબી , 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા , 10.00 કુમકુમ પ્યારા-સા બંધન.
રીય
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા, 11.00 ટીવી-24 શૉપી ઇંડિયા , 11.30 નમક હરામ , બપોરે 12.00 હિન્દી હૈં હમ, 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા, 2.00 ફિલ્મ, 4.30 નમક હરામ , 5.00 સરકાર કી દુનિયા, સાયં 6.00 સિતારોં કો છૂના હૈ, 6.30 હિન્દી હૈં હમ, 7.00 નમક હરામ, 7.30 સરકાર કી દુનિયા, રાત્રે 8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ , 10.00 સરકાર કી દુનિયા.
આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે કોઈ પણ સમયે કાર્યક્રમોંમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :