ટીવી ગાઈડ ( 3 જુલાઈ)

વેબ દુનિયા|

દૂરદર્શન (મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે8.00 આજ સવેરે, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 આશિક બીવી કા, 11.00 બજટ 2009, બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી...તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાંજે 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, 9.00 હૈપ્પી હોમ, 9.30 ફિલ્મ- દે તાલી.

મૈક્
સવારે8.30 ફિલ્મ- આજ કે અંગારે, બપોરે 12.00 ફિલ્મ- ગુડ બૉય બેડ બૉય, સાંજે 4.00 ફિલ્મ- બૉક્સર , રાત્રે8.00 ફિલ્મ- જજ મુજરિમ, સ્ટાર ગોલ્ડ, સવારે8.45 ફિલ્મ- નરસિમ્હા, બપોરે 1.00 ફિલ્મ- જય દક્ષિણેશ્વરી કાલી માઁ, 4.35 ફિલ્મ- યે હૈ જલવા, રાત્રે8.00 ફિલ્મ- અંત , 11.05 ફિલ્મ- ઈમાનદાર.
સ્ટાર વ
સવારે9.30 હઁસ બલિએ, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 દિલ મિલ ગએ, બપોરે 12.00 દિલ મિલ ગએ, 2.00 ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ, 3.30 ફિલ્મ, શામ 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વાઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, રાત્રે8.00 શકુંતલા, 8.30 હઁસ બલિએ , 9.00 મિલે જબ હમ તુમ , 9.30 લવ ને મિલા દી જોડ, 10.00 આપકી કચહરી.
સ્ટાર પ્લ
સવારે8.30 કિસ દેશ મેં મેરા દિલ , 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત, 11.30 મિતવા, બપોરે 1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 સ્ટાર વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 3.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, સાંજે 4.00 સબકી લાડલી બેબો, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 5.00 રાજા કી આએગી બારાત, 5.30 શૌર્ય ઔર સુહાની, રાત્રે8.00 રાજા કી આએગી બારાત, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ , 9.00 સપના બાબુલ કા...બિદાઈ , 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે10.00 વિક્રમ બેતાલ, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે 12.00 મહાભારત, 1.00 ફિલ્મ- રઘુ રેમો , 4.30 કથા- સંપૂર્ણ રામાયણ, સાંજે 5.00 જય ગંગા મૈયા, 6.00 મહાભારત, 7.00 ખિચડી, રાત્રે8.00 ફિલ્મ- એક્સીડેંટ સ્પાય .
*આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે. સમય પર કાર્યક્રમોંમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે. -સં.


આ પણ વાંચો :