ટીવી ટાઈમ (25 મે)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ 10.30 હૈપ્પી હોમ 11.00 જો કહૂઁગા સચ કહૂઁગા બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની 1.00 કિસી કી નજર ના લગે 1.45 કશમકશ જિંદગી કી 2.00 ઐ દિલ-એ-નાદાઁ 2.30 કશમકશ જિંદગી કી 3.00 નર્ગિસ 3.30 સંસ્કાર સાંજે 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ 8.15 સમાચાર 8.30 ક્યોંકિ જીના ઇસી કા નામ હૈ 9.00 કલ્પના 9.30 સમ્માન એક અધિકાર 10.00 એક દિન અચાનક 11.00 બાયસ્કોપ- સાવન કી ઘટા.

સ્ટાર પ્લ
સવારે 7.00 ફિલ્મ- નરસિમ્હા 10.30 સ્ટાર વિવાહ 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 11.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ બપોરે 12.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 1.30 હમારી દેવરાની 2.00 સ્ટાર વિવાહ 2.30 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપરસ્ટાર 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ સાયં 4.00 સબકી લાડલી બેબો 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ 5.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 6.00 સબકી લાડલી બેબો 6.30 હમારી દેવરાની 7.00 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 10.00 સબકી લાડલી બેબો 10.30 ચેહરા 11.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ.
સ્ટાર વ
સવારે 10.00 શકુંતલા 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન 11.00 દિલ મિલ ગએ 11.30 મિલે જબ હમ તુમ બપોરે 12.00 બેસ્ટ ઑફ લૉફ્ટર 12.30 હૈલો પહચાન કૌન સ્પેશલ્સ 1.00 દિલ મિલ ગએ 1.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ 2.00 શકુંતલા 3.00 ફિલ્મ- પનાહ સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર 7.30 મિલે જબ હમ તુમ રાત્રે 8.00 નયા ઑફિસ ઑફિસ 8.30 દિલ મિલ ગએ 9.00 મિલે જબ હમ તુમ 9.30 શકુંતલા 10.00 શ્‌...શ્‌... શ્‌... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 10.00 ઇંસ્ટેંટ ખિચડી 11.00 સાઁઈંબાબા 12.00 મહાભારત બપોરે 1.00 ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી 1.30 કહાની ઘર ઘર કી 2.00 બા બહૂ ઔર બેબી 2.30 શક્તિમાન 3.30 હાતિમ સાયં 4.30 વિક્રમ બેતાલ 6.00 સાઁઈંબાબા 7.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ 7.30 ઇંસ્ટેંટ ખિચડી રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી-મીઠી રાત્રે 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ 9.30 કહીં તો હોગા 10.00 કુમકુમ- પ્યારા સા બંધન.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 8.30 ફિલ્મ- ડૉન મુત્થુસ્વામી બપોરે 11.25 ફિલ્મ- ઇમ્તેહાન 3.00 ફિલ્મ- પોલિસ ઑફિસર રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- હસીના માન જાએગી 11.50 ફિલ્મ- હનીમૂન ટ્રેવલ પ્રાલિ.
સ્ટાર મૂવ
સવારે 8.45 રૉકી બેલબોઆ 10.45 ટીએમએનટી બપોરે 12.35 ફોર વેડિંગ એંડ એ ફ્યૂનરલ 2.50 દ બ્રદર્સ ગ્રીમ સાંજે 5.10 એલ્વિન એંડ દ ચિપ્મંક્સ 7.00 દ પાલબેરિર રાત્રે 9.00 સિસ્ટર એક્ટ.

રીય
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા 11.30 નમક હરામ બપોરે 12.00 હિન્દી હૈં હમ 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ 1.00 સરકાર કી દુનિયા 2.00 પિક્ચર હૉલ સાંજે 4.30 નમક હરામ 5.00 સરકાર કી દુનિયા રાત્રે 8.30 નમક હરામ 9.00 હિન્દી હૈં હમ 10.00 સરકાર કી દુનિયા.


આ પણ વાંચો :