1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. ગુજરાતી બાળ કાવ્ય
Written By
Last Modified ગુરુવાર, 23 જૂન 2022 (10:00 IST)

આવ રે વરસાદ, ઘેબરીઓ પરસાદ

rain in andhra pradesh
આવ રે વરસાદ, ઘેબરીઓ પરસાદ
 
ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક
 
આવ રે વરસાદ, નેવલે પાણી
 
નઠારી છોકરીને દેડકે તાણી
 
Happy Monsoon