શનિવાર, 1 ઑક્ટોબર 2022
views

દારૂએ 3 વર્ષના બાલકને કર્યો અનાથ, હવે ફોટો જોઈને કહે છે કે પપ્પા ક્યારે આવશે

દારૂએ 3 વર્ષના બાલકને કર્યો અનાથ, ક્યાં ખબર હતી કે દારૂ પિતાની છત્રછાયા છીનવશે, હવે ફોટો જોઈને કહે છે કે પપ્પા ક્યારે આવશે