ગુજરાતી જોક્સ- કંજૂસ મારવાડી

Last Updated: મંગળવાર, 4 જૂન 2019 (17:50 IST)

એક મારવાડીની પત્ની મારવાડી સાથે નહાવી રહી હતી

ત્યારે મારવાડીનો ઉભો થઈ ગયો

પત્ની જોરથી બૂમ પાડીને

ઓહ... આને નાનું કરો

હવે આ નહાવાનું સાબુ બે મહીના સુધી હલાવું છે!!


આ પણ વાંચો :