ગુજરાતી જોક્સ- ડર્ટિ જોક્સ

marathi jokes
Last Updated: શુક્રવાર, 15 માર્ચ 2019 (13:19 IST)


એક્વાર એક મહિલા સપનું
જોતી હતી

ઉઠીને જોરથી બૂમ પાડી

ઓય મારા પતિ ...પાસે સૂતેલા પતિ એ
તરત જ
બારી બહાર કુદકો મારી દીધો..


પછી એને ખ્યાલ આવ્યો કે ઓય .. હુ
જ તો તેને પતિ છુ..... ..

આ પણ વાંચો :