ગુજરાતી ઍડલ્ટ જોક્સ - પ્રેમિકા

Last Updated: શુક્રવાર, 8 ફેબ્રુઆરી 2019 (15:58 IST)
ઘણા દિવસો પછી મળી તો પૂછી લીધુ...
"Number બદલાય ગયો છે શુ ?
એ બોલી, "નહી એ જ છે 36..."
બેદર્દ... શુ પુછ્યુ હતુ ને શુ બતાવી ગઈ....મનમાં ફરી હલચલ મચાવી ગઈઆ પણ વાંચો :