10 વાતો ક્યારેય કોઈને ન જણાવશો.. નહિ તો પછતાશો

Last Updated: મંગળવાર, 14 જૂન 2016 (11:03 IST)

દવા-દારૂ - જો તમે કોઈપણ પ્રકારની દવાઓ ખાવ છો તો તેને ગુપ્ત રાખો. એવુ કહેવાય છે કે દવાની અસર પણ ત્યા સુધી રહે છે જ્યા સુધી તે ગુપ્ત છે. જો કે કેટલાક લોકો તેનાથી મતલબ રાખી શકે છે. પણ જૂના જમાનામાં બની શકે કે આ કોઈ વિશેષ રોગ કે ઔષધી માટે કહેવામાં આવ્યુ હોય. પહેલાના લોકો દુર્લભ વનસ્પતિના માહિતગાર પણ રહેતા હતા. 
 
આગળ આઠમી ગુપ્ત વાત 


આ પણ વાંચો :