એશ્વર્યાના હાથથી બનેલી શાક જોઈ ભડક્યા અભિષેક

એશ્વર્યાના હાથથી બનાવેલી શાક પસંદને નથી આવી. એક ટ્વીટ કરી અભિષેકએ એશ્વર્યાની શાકની બુરાઈ પણ કરી નાખી. તેને લઈને ટ્વિટર પર યૂજરસએ અભિષેકને ટ્રોલ પણ કર્યું. અભિષેકએ બ્રોકલીને ખાવા માટે નાપસંદ જાહેર કરી હતી.
ત્યારે તે ડિશની ફોટા પોસ્ટ કરતા તેણે લખ્યું કે તેમની મિસેજ એટલેકે એશ્વર્યા એ લાસ્ટ પોસ્ટ વાંચી લીધી હતી અને હવે તેને આ જ ખાવામાં મળશે. અભિષેકને બ્રોકલી ખાવી પસંદ નથી તે કારણે તેણે એક ટ્વીટ કર્યું હતું જેમાં તેણે લખ્યું

"Why?? Why would anybody do such a thing? WHY?
I mean…. Who even likes broccoli?!?!
Guess the Mrs. read my last post.


આ પણ વાંચો :