આ 6 વાત, છોકરીઓના નામ રાખતા સમયે બધાને ધ્યાન રાખવી જોઈએ.

child

હિંદુધર્મમાં 16 સંસ્કારમાં પણ મુખ્ય છે. આ સંસ્કારમાં જન્મ કુંડળીના આધારે નવા જન્મેલા બાળકનો નામ રખાય છે. મનુ સ્મૃતિમાં નવી જન્મેલી છોકરીઓના નામથી સંબંધિત કેટલીક ખાસ વાત જણાવી છે. આજે વેબદુનિતા ગુજરાતી તમને એ જ ખાસ વાત જણાવી રહ્યા છે
1. આવું રાખવું જોઈએ જે સરળતાત જી બોલી શકાય, નામ બોલવામાં અસુવિધા ન હોય

2. છોકરીઓના નામ અને તેનું અર્થ કોમળ અને મીઠું હોવું જોઈએ જેમકે - સુમન, ખુશ્બુ, પ્રિયા, રીતુ

3. છોકરીઓના નામ આવું રાખો જેનો અર્થ ઠીકથી સમજી શકાય જેમકે મમતા- સરિતા, પૂજા, કાજળ

4. છોકરીઓના નામ શુભ અને મનને પ્રિય લાગતું હોવા જોઈએ જેમકે લક્ષ્મી, જયા, ગૌરી, ગીતા

5. છોકરીઓના આખરે અક્ષરમાં "આ"ની માત્રા હોવી જોઈએ જેમકે- માયા, કમલા, મંગળા, અર્પણા

6. છોકરીઓના નામ આશીર્વાસના સૂચક હોવા જોઈએ જેમકે -દિવ્યા, શારદા, સુષમા, વિજયા


આ પણ વાંચો :