પરંપરાગત ક્રિસમસ પ્રતીકો

N.D
સદબહાર છોડ અને વૃક્ષોને ઈસાના યુગ પહેલાથી પવિત્ર માનવામાં આવી રહી છે. તેનો મૂલ આધાર એ રહ્યો કે ફર વૃક્ષની જેમ સદાબહાર વૃક્ષ બરફ જેવી ઠંડીમાં પણ લીલાછમ રહે છે. એ ધારણાને આધારે રોમનનના રહેવાસીઓએ ઠંડીના મહાન ભગવાન સૂર્યના સન્માનમાં મનાવવામાં આવતો સૈટર્નેલિયા તહેવારમાં ચીડના વૃક્ષોને સજાવવાની પરંપરા શરૂ કરી હતી.

ક્રિસમસના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સદાબહાર ફરનું પ્રતીક ઈસાઈ સંત બોનિફેસ દ્વારા શોધવામાં આવ્યુ હતુ. જર્મનીમાં યાત્રા કરવા દરમિયાન તેઓ એક ઓંક વૃક્ષની નીચે આરામ કરી રહ્યા હતા, જ્યા જેઓ ખ્રિસ્તી નથી હોતા તેવા ઈશ્વરોની સંતુષ્ટિ માટે લોકોની બલિ આપવામાં આવતી હતી.

સંત બોનિફેસના તે વૃક્ષને કાપી નાખ્યુ અને તેની જગ્યાએ ફરનુ વૃક્ષ લગાવ્યુ. ત્યારથી પોતાના ધાર્મિક સંદેશાઓ માટે સંત બોનિફેસ ફરના પ્રતીકનો પ્રયોગ કરવા લાગ્યા હતા.

આ અંગે એક જર્મન માન્યતા એ પણ છે કે જ્યારે નવજાત બાળકના રૂપે ઈશુનો જન્મ થયો હતો ત્યારે ત્યાના પશુઓએ તેમને પ્રણામ કર્યા હતા અને જોતજોતામાં જ જંગલના બધા વૃક્ષો સદાબહાર લીલા પાંદડાઓથી ભરાઈ ગયા હતા. બસ, ત્યારથી ક્રિસમસ ટ્રીને ખ્રિસ્તી ધર્મનું પરંપરાગત પ્રતીક માનવામાં આવે છે.

હોળી (શૂલપર્ણી), મિસલટો (વાંદા), લબલબ(આઈવ)
કેટલીક સદાબહાર વસ્તુઓ બીજી ચે, જેમને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. આ દરેકનો પોતાનો એક અલગ અર્થ છે.

હોળી માળા
વેબ દુનિયા|
ક્રિસમસ વૃક્
પરંપરા પ્રમાણે હોળી માળા ઘરો અને ગિરજાઘરોમાં લટકાવવામાં આવે છે. આને સૌભાગ્યનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. ભારતમાં આ હોળી માળાઓમાં મીણબત્તીઓ લગાવવામાં આવે છે.


આ પણ વાંચો :