સુખ દુઃખનો સાથી - મિત્ર

પારૂલ ચૌધરી|

આજે મિત્રતાનાં શુભ દિવસે આપણને ખરા મિત્રની યાદ જરૂર આવે છે. કેમ ન આવે? કારણ કે, જીવનમાં ફક્ત અને ફક્ત મિત્ર સાથે જ આપણે સૌ સુખ-દુઃખ વહેંચતા હોય છે. આપણે આપણા મન-હૃદયની દરેક વાતો મિત્ર સમક્ષ ખુલ્લા મને કરતાં હોય છે. માટે જ આપણા ગુજરાતમાં મિત્રતા માટે અનેક કહેવતો પ્રચલીત છે.

મિત્ર એવો શોધવો કે ઢાલ સરીખો હોય.
સુખમાં પાછળ પડી રહે દુ:ખમાં આગળ હોય.

મિત્રનો અર્થ શું થાય જાણો છો તમે? મિત્ર એટલે-

- એક સાચો મિત્ર હજારો સંબંધીઓની ગરજ સારે છે.

- કોઇ પણ માણસ નકામો નથી જો એ કોઇનો સારો મિત્ર હોય તો.
- મિત્રો એટલે બે શરીર અને એક આત્મા.

- અજવાળામાં એકલા ચાલવા કરતાં અંધારામાં મિત્ર સાથે ચાલવું વધું સારુ.

- કંઈ પણ બોલ્યા વિના આપણી આંખો જોઇને આપણું દુ:ખ સમજી જાય તે મિત્ર.

- આપણી સફળતા જોઇને આપણા કરતાં પણ વધું ખુશ થાય તે મિત્ર.
- મિત્ર એક એવું ગુલાબ છે તે તમારા જીવનને પોતાની સુગંધથી ભરી દે છે.

- અંધારામાં એક આશાનું કિરણ એટલે મિત્ર.

- મુશળધાર વરસાદમાં પણ તમારા આંસુને ઓળખી લે તે મિત્ર.

- તમારી આંખમાંથી પડતાં આંસુ ઝીલી લે તે મિત્ર.
- મિત્ર એટલે જેની પર તમે આંખો બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી શકો.
આ પણ વાંચો :