સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By
Last Updated : શનિવાર, 13 એપ્રિલ 2024 (16:46 IST)

Ram Ayenge - મેરી ઝોપડી કે ભાગ આજ ખુલ જાયેગે રામ આયેંગે

મેરી ઝોપડી કે ભાગ આજ ખુલ જાયેંગે રામ આયેંગે 
રામ આયેંગે 
રામ આયેંગે આયેંગે રામ આયેંગે 
મેરી કુટિયા કે ભાગ આજ જાગ જાયેગે 
રામ આયેંગે
 
રામ આયેંગે તો અંગના સજાઉંગી, 
દિયા જલાકે દિવાલી મનાઉંગી 
 
મેરે જન્મો કે પાપ સબ કટ જાયેંગે 
રામ આયેંગે, 
મેરી ઝોપડી કે ભાગ આજ જગ જાયેંગે, 
રામ આયેંગે 
 
મેરે જન્મો કે પાપ સબ કટ જાયેંગે  
રામ આયેંગે,
મેરી ઝોપડી કે ભાગ આજ જાગ જાયેંગે,
રામ આયેંગે
 
રામ જી ઝુલેંગે તો ઝુલના મે ઝુલાઉંગી 
મીઠે મીઠે ગીત ગાકે સુનાઉંગી, 
મેરી જીંદગી કે સારે દુ:ખ મિટ જાયેંગે, 
રામ આયેંગે, 
મેરી ઝોપડી કે ભાગ આજ જાગ જાયેંગે,
રામ આયેંગે
 
મે રુચિ રુચિ ભોગ લગાઉંગી, 
મીઠે મીઠે બેર પ્રભુ કો ખિલાઉંગી 
ગુરૂ કૃપા સે હી ભાગ મેરે ખુલ જાયેંગે 
રામ આયેંગે 
મેરી ઝોપડી કે ભાગ આજ જાગ જાયેંગે,
રામ આયેંગે
 
રામ આયેંગે આયેંગે રામ આયેંગે 
રામ આયેંગે આયેંગે રામ આયેંગે 
મેરી કુટિયા કે ભાગ આજ જાગ જાયેગે 
રામ આયેંગે