લેકમે ફેશન વીક (જુઓ ફોટા)

P.R


વેબ દુનિયા|
મુંબઈમાં 23 ઓગસ્ટ 2013ના રોજ શરૂ થઈ ગયુ. આ એ મંચ છે જે મોડલ્સ અને ફેશન ડિઝાઈનરને એક મંચ પ્રદાન કરે છે. આવો જોઈએ કેટલીક ઝલક...
મુંબઈમાં વિંટર લેકમે ફેશન વીકમાં ફેશન ડિઝાઈનર જતિન વર્માના કલેક્શનને રજૂ કરતી મોડલ.


આ પણ વાંચો :